09 nov 2004 12:00

Uitnodiging persconferentie: “Bij verkoudheid, acute bronchitis en griep, helpen antibiotica niet”

De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte nodigt u uit voor de lancering van de nieuwe voorlichtingscampagne van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:
«Bij verkoudheid, acute bronchitis en griep, helpen antibiotica niet»

Deze gaat door op het kabinet van R. Demotte (Kunstlaan 7, 1200 Brussel) op 15 november 2004 om 14.30u.

De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte nodigt u uit voor de lancering van de nieuwe voorlichtingscampagne van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: «Bij verkoudheid, acute bronchitis en griep, helpen antibiotica niet» Deze gaat door op het kabinet van R. Demotte (Kunstlaan 7, 1200 Brussel) op 15 november 2004 om 14.30u.

Het is al de vierde maal dat de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een publiekscampagne organiseert voor een beter gebruik van antibiotica. De campagne richt ook een boodschap aan de artsen en de apothekers. De slogan van deze campagne luidt: «Bij verkoudheid, acute bronchitis en griep, helpen antibiotica niet. Praat met uw arts over een gepaste behandeling» Dankzij de steun van het artsencorps en de apothekers werden de voorgaande campagnes een succes. Uit onderzoek blijkt een daling van het antibioticaverbruik, alsook een mentaliteitswijziging bij de bevolking. In 1998 was België het land met het 2de hoogste antibioticagebruik vergeleken met 20 Europese landen; in 2002 bekleedde België nog maar de 6de plaats. Een opvallende vooruitgang! Zonder voorbarige conclusies te willen trekken, stellen we ook vast dat de pneumokokkenresistentie voor het eerst sedert 20 jaar niet meer is toegenomen. Voor een blijvend effect moeten campagnes regelmatig worden herhaald. Daarom lanceert minister Rudy Demotte maandag 15 november de vierde nationale antibiotica-campagne, waarbij we via 2 tv-spots een duidelijke en eenvoudige boodschap zullen brengen naar het grote publiek: "Antibiotica werken niet bij griep, verkoudheid of acute bronchitis. Praat met uw arts over een gepaste behandeling". Daarnaast verschijnt er een nieuwe patiëntenfolder met meer informatie. Contactpersoon voor de pers: Inge Jooris 02/214 42 96 0475/80 04 87