22 apr 2016 13:19

Uitnodiging persconferentie Douane

Op maandag 25 april 2016 nodigt het Nationaal Forum Douane en Accijnzen de pers uit.  Het Nationaal Forum is de structuur waarbinnen het georganiseerd overleg tussen de overheid, in casu de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen, en de private sector plaats vindt.
Het Nationaal Forum houdt er die dag in het North Galaxygebouw, vlakbij het Noordstation, Koning Albert II-laan 33 te 1030 Brussel, zijn strategisch comité.
In aanwezigheid van de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, zullen de resultaten van de werking van het Nationaal Forum, zijn organisatie en structuur en zijn plaats binnen het douanegebeuren uit de doeken worden gedaan.

De minister zal aansluitend een stand van zaken geven van de punten die opgenomen waren in het  Douanebeleidsplan van verleden jaar met de verwezenlijkingen en de nakende realisaties.  Hij zal eveneens de context schetsen van de nieuwe Europese douanewetgeving die in voege gaat op 1 mei 2016.
 

De persconferentie wordt afgesloten met de ondertekening van een intentieverklaring door de minister en de administratie enerzijds en de gedelegeerde bestuurders van het VBO, VOKA, BECI en UWE.     
    

Het verloop van de persconferentie ziet er als volgt uit:

9.30u     Onthaal met koffie
10u        Inleiding door de Administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren
10.05u   Resultaten 2015 werking Nationaal Forum door Abram Op de Beeck   (co – voorzitter van het Nationaal forum)
10.20u   Lessons learnt : 5 jaar Nationaal Forum door
- Jean Baeten (VBO - Executive Manager van het Competentiecentrum Fiscaliteit & Investeringen) ;
- Stephan Vanfraechem  (Directeur VOKA Antwerpen) ;
- Abram Op de Beeck ;
- Administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren.
10.50u  Toespraak Minister van Financiën Johan Van Overtveldt
11.05u  Ondertekening intentieverklaring
11.15u  Receptie gevolgd door broodjeslunch