10 jun 2013 12:45

UITNODIGING PERSCONFERENTIE – Jaarverslag van het Agentschap van de Schuld

De Minister van Financiën, Koen Geens en de Administrateur-generaal van de Thesaurie, Marc Monbaliu hebben de eer u uit te nodigen voor de persconferentie waarop het Jaarverslag 2012 van het Agentschap van de Schuld zal worden voorgesteld.

De persconferentie vindt plaats op woensdag 12 juni 2013 om 10 u. 30 in de Kunstlaan 30 te 1040 Brussel (Algemene administratie van de Thesaurie). 

Het Agentschap van de Schuld is belast met het beheer van de federale Staatsschuld. Zijn voornaamste doelstelling is om de financiële kost van de federale Staatsschuld zo laag mogelijk te houden, rekening houdend met de marktrisico's en operationele risico's en conform de algemene doelstellingen van het begrotings- en het monetair beleid.