23 apr 2015 16:38

Uitnodiging persconferentie over de aangifte in de personenbelasting voor 2015

In aanwezigheid van de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt houdt de FOD Financiën een persconferentie over de aangifte in de personenbelasting voor 2015.

Wanneer? Dinsdag 28 april om 10 uur

Waar? North Galaxy-gebouw, Koning Albert II-laan 33 te 1030 Brussel
 

De nieuwigheden in de aangifte, bijvoorbeeld als gevolg van de uitvoering van de 6de staatshervorming zullen prominent aan bod komen, maar ook praktische informatie zoals de datum waarop Tax-on-web start, nieuwe functionaliteiten in Tax-on-web en de indieningsdata voor de aangiften zullen meegegeven worden.
 

Er zal eveneens toelichting gegeven worden bij de stand van zaken en de toekomstperspectieven m.b.t. ‘voorstellen van vereenvoudigde aangifte’.
 

Naar goede gewoonte zal de uitgebreide bijstand die de FOD Financiën biedt aan de burger om zijn/haar aangifte in te vullen, toegelicht worden. Daarbij focussen we dit jaar voor het eerst op bijstand aan doven en slechthorenden.

#TOW2015