04 okt 2005 13:30

Uitnodiging persconferentie - voorstelling resultaten planbureau

Uitnodiging persconferentie – voorstelling resultaten twee jaarlijkse enquête Federaal Planbureau - administratieve lasten 2004-2005 voor Belgische ondernemingen

Uitnodiging persconferentie – voorstelling resultaten twee jaarlijkse enquête Federaal Planbureau - administratieve lasten 2004-2005 voor Belgische ondernemingen

Geachte mevrouw, mijnheer, Sinds 2000 wordt de administratieve lastendruk voor Belgische ondernemers systematisch in kaart gebracht door het Federaal Planbureau via een tweejaarlijkse studie. Het verminderen van administratieve lasten voor ondernemingen draagt rechtstreeks bij tot de verbetering van de concurrentiepositie van Belgische ondernemingen. De studie is dan ook een belangrijke graadmeter. Volgens de enquête 2002-2003 bedroeg de lastendruk voor Belgische ondernemingen niet minder dan 9 miljard euro of 3,43% van het BBP. Zopas werd de enquête 2004-2005 afgerond. De eerste resultaten worden op 5 oktober 2005 gepresenteerd. Naar aanleiding van deze cijfers wordt een stand van zaken opgemaakt van de aanpak en de inspanningen van deze regering. Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, nodigen u uit op de presentatie van de eerste resultaten. De persconferentie vindt plaats op woensdag 5 oktober om 15 uur, Perszaal, Wetstraat 16 – 1000 Brussel.