06 dec 2011 10:54

Uitnodiging van de pers - dinsdag 6 december 2011

Installatie van de nieuwe regering

Installatie van de nieuwe regering

Na de eedaflegging op het Koninklijk Paleis zullen de ministers en staatssecretarissen naar het Paleis der Natie gaan om de traditionele regeringsfoto te maken. Foto om 16u30.
Contact:
persdienst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Catherine Manteau 0473 88 60 05

Daarna gaan ze naar de FOD Kanselarij van de Eerste Minister in de Wetstraat 16 voor:

  • de overdracht van de bevoegdheden tussen de heer Yves Leterme en de heer Elio Di Rupo om 17u in het kantoor van de Eerste Minister op de tweede verdieping
  • de installatie van de eerste vergadering van de ministerraad om 17u30 in de zaal van de ministerraad op de vierde verdieping

De pers wordt uitgenodigd op deze evenementen. Door de kleine omvang van de zaal kan er slechts een cameraploeg per televisiezender binnen.

De toegang tot het gebouw kan enkel via de Hertogstraat 4 en op vertoon van de perskaart (de Wetstraat 16 is niet toegankelijk voor de pers).

De parking in de Hertogstraat aan de kant van de FOD Kanselarij is voorbehouden voor de regiewagens. Het aantal plaatsen is beperkt. 

Onze teams zijn ter plaatse om u te ontvangen en de toegang tot de verdiepingen te vergemakkelijken. Gelieve hun aanwijzingen op te volgen, zodat iedereen in de beste omstandigheden kan werken.

Contact:

Hugo Poliart
+32 2 287 41 12
+32 478 33 33 19