30 sep 2019 13:09

Uitnodiging voor de pers | Activiteitenverslag 2018 van het Raadgevend Comité voor treinreizigers

Het Raadgevend Comité voor treinreizigers nodigt u graag uit voor de persconferentie die zij organiseert op donderdag 10 oktober om 11.00 uur bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Bij deze gelegenheid zal het Comité enerzijds zijn activiteitenverslag 2018 presenteren en anderzijds zijn memorandum voor de volgende federale regering. In dit memorandum doet het Comité zijn belangrijkste aanbevelingen voor de toekomst van het nationale reizigersvervoer per spoor.

Het Raadgevend Comité voor treinreizigers is een officieel orgaan dat zijn bestaan dankt aan een bepaling van de wet van 21 maart 1991 tot hervorming van het bestuur van overheidsbedrijven en de verlenging van een grote beheersautonomie aan hen. De belangrijkste rol van het Comité is het adviseren van de Federale Autoriteit, de NMBS en Infrabel in aangelegenheden die in het algemeen belang zijn van gebruikers van de spoorwegmodus. Het Comité is daarom in de eerste plaats een kracht van observatie, analyse en voorstel. Het comité brengt leden van representatieve organisaties van spoorweggebruikers en de economische en sociale sectoren samen. 

Omwille organisatorische redenen vragen wij u uw aanwezigheid te bevestigen via het secretariaat van de commissie (02/277 40 19 of anne.berghmans@mobilit.fgov.be) voor vrijdag 4 oktober 2019.

Henry-Jean GATHON
Voorzitter van het Raadgevend Comité voor treinreizigers

 

Adres :
FOD Mobiliteit en vervoer
Vooruitgangsstraat, 56 - 3e verdieping - Zaal 3A32 - Da Vinci
1210 BRUSSEL (Noordstation).