26 feb 2015 16:38

Uitnodiging voor de pers : inhuldiging van het centrum van Financiën te Bergen

Maandag 2 maart 2015 om 15u00 wordt een nieuw centrum van Financiën ingehuldigd in aanwezigheid van Vice-eersteminister belast met de Regie der gebouwen, Jan Jambon en minister van Financiën, meneer Johan Van Overtveldt.


U bent vriendelijk uitgenodigd op de opening van dit nieuw centrum.
Afspraak maandag 2 maart 2015 om 15u00
Adres: rue du Joncquois 116, 7000 Mons