30 mrt 2007 17:00

Uitoefening van het beroep van vroedvrouw en vroedman

Aanpassing van de taken en verantwoordelijkheden van de vroedvrouw en de vroedman

Aanpassing van de taken en verantwoordelijkheden van de vroedvrouw en de vroedman

Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor over de uitoefening van het beroep van vroedvrouw en vroedman. Het ontwerp past het wettelijk kader aan de huidige taken en verantwoordelijkheden van de vroedvrouw en de vroedman aan. (kb van 1 februari 1991)