24 mrt 2014 11:22

Uitreiking FRDO persprijs duurzame ontwikkeling - EMBARGO 16u

EMBARGO 16u!
Vandaag 24 maart reikt staatssecretaris Servais Verherstraeten in het Residence Palace te Brussel de “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling” uit, dit jaar bestemd voor de audio-visuele media. 
De laureaten zijn:
Bij de Nederlandstaligen:
- Ilse Van Lysebeth en Tim Verheyden (Koppen) “Made in Bangladesh” (TV)
- Dirk Draulans en Stijn Van Baarle, « Alles kan schoner » (TV)
- Filip De Bodt en Koenraad Deblauwe « Fish & Run II » (video)
Bij de Franstaligen:
- Sophie Brems « Fast start au Burkina Faso» (radio)
- Marc Molitor en Patrice Hardy «Le prix de nos T-shirts » (radio/video)
- Sylvie Duquenoy en Guillaume Wollner « Gaspillage alimentaire : tous responsables ? » (TV)

De FRDO Persprijs duurzame ontwikkeling gaat afwisselend naar de geschreven pers en naar de audiovisuele media. Voor de editie 2013 kwamen radio-, televisie- en videoreportages of films in aanmerking die uitgezonden werden tussen 1 januari 2013 en 31 januari 2014. De jury bestond uit communicatiedeskundigen van de leden van de raad.
De laureaten ontvangen naast een geldbedrag, ook een trofee in de vorm van een origineel kunstwerk. 

De “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling” bekroont een journalistiek product dat zowel beantwoordt aan criteria van inhoudelijke en vormelijke kwaliteit als in zijn berichtgeving blijk geeft van een duurzame-ontwikkelingsvisie.
Dit laatste houdt in dat een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt (economische, ecologische en sociale) en waar mogelijk ook aandacht heeft voor het mondiale kader en het langetermijnperspectief. Het onderwerp van de journalistieke bijdrage kan zeer uiteenlopend zijn, en zowel te maken hebben met energie, mobiliteit, huisvesting, economie, ruimtelijke ordening, financiën, werkgelegenheid, milieu, armoede, klimaat, voeding, toerisme…

Meer informatie over de Prijs en de uitreiking vindt u op onze website http://www.frdo-cfdd.be/nl/extern/persprijs-2013
Contact:  koen.moerman@frdo.be  0473 321 387.

----

Citaten uit het juryrapport over de laureaten

 

In de categorie « TV– Nederlandstalig », eerste prijs :
- Ilse Van Lysebeth en Tim Verheyden (Koppen) “Made in Bangladesh”
«De jury is van mening dat het nieuwsmagazine Koppen (VRT) in “prime time” een aantal niet evidente thema’s aan bod laat komen. De reportages laten vaak “gewone” mensen aan het woord, maar bezitten toch voldoende diepgang. Vooral “Made in Bangladesh” en “Weg met de wegwerpeconomie” waren afgelopen jaar pertinente uitzendingen voor een groot publiek in het domein van duurzame ontwikkeling. Zo toont “Made in Bangladesh” in treffende beelden wat er gebeurt als niet duurzaam wordt gewerkt en hoe zowel bedrijven als burgers daar een verantwoordelijkheid in dragen. »

In de categorie « TV – Nederlandstalig», eerste prijs :
- Dirk Draulans en Stijn Van Baarle, « Alles kan schoner »
«Een reportage van Productiehuis Storyrunner die in 2 delen door  Canvas uitgezonden is. Het gaat over “cleantech” in Vlaanderen, technologie ten dienste van duurzaamheid. Zowel nieuwe materialen komen aan bod, als “urban mining” , milieutechnologieën, hernieuwbare energie en slimme netwerken. De jury was van oordeel dat het om een goede vulgarisering gaat van technologische innovaties. Kwalitatief goed gemaakt, en de thema’s zijn op een correcte manier weergegeven. »

In de categorie « Video/film– Nederlandstalig », eerste prijs :
- Filip De Bodt en Koenraad Deblauwe « Fish & Run II »
« De jury stelde deze film over duurzame visserij in ons land op prijs, omdat zowel de sociale, economische als milieu-aspecten erin behandeld worden. Geen gepolijste reportage, maar een onafhankelijk en met beperkte middelen gemaakte video.  Een staaltje geëngageerde journalistiek waarin toch verschillende visies aan bod komen. »

In de categorie «Audio» besloot de jury geen prijs uit te reiken, maar gaat een eervolle vermelding naar Iez Thiery van Radio Centraal voor de inzending “Interview met Leida Rijnhout”.


In de categorie « Audio/video - Franstalig»,  eerste prijs  :
- Marc Molitor en Patrice Hardy «Le prix de nos T-shirts »
« Het gaat hier eigenlijk om een multimedia-project, met als vertrekpunt een radioreportage over het drama in de Bengaalse textielfabriek verleden jaar.  Dit werd op de webpagina van het RTBF-programma Transversales  uitgebouwd tot een webreportage met foto’s, video en teksten, die duidelijk een toegevoegde waarde biedt. De auteurs behandelen verschillende aspecten van het probleem, laten diverse stemmen aan het woord en leveren zo een werkstuk af dat tegelijk didactisch en geëngageerd is. » 

In de categorie « Audio - Franstalig»,  eerste prijs :
Sophie Brems  « Fast start au Burkina Faso»
«Deze reportage in het programma “Transversales” op RTBF radio (la Première) is een verslag ter plaatse over over een lokaal project in Burkina Faso. Er gaat zowel aandacht naar de economische, sociale als milieu-aspecten van het verhaal, en ook de culturele en genderdimensie is aanwezig. Een boeiende en heldere reportage van een journaliste die al veel heeft gerealiseerd bij de RTBF op het vlak van duurzame ontwikkeling, en de Prijs trouwens al eens in de wacht sleepte twee jaar geleden. »

In de categorie « TV - Franstalig»,  eerste prijs :
Sylvie Duquenoy en Guillaume Wollner « Gaspillage alimentaire : tous responsables ?»
«Deze reportage  van het RTBF-nieuwsmagazine « Question à la une » bekijkt de voedselketen van het veld tot de koelkast, met daartussenin de supermarkt. Hoeveel voedsel gaat er verloren, hoe komt dit en wat kunnen we eraan doen ? De auteurs hebben hun huiswerk gemaakt en illustreren hun betoog met duidelijke cijfers. Tegelijk plaatsen ze ons als consumenten voor onze verantwoordelijkheid, iets wat in vele uitzendingen ontbreekt. »