01 apr 2015 13:19

Uitreiking FRDO persprijs duurzame ontwikkeling - Embargo 16u

Vandaag 1 april reikt minister Marie-Christine Marghem in het Residence Palace te Brussel de “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling” uit, dit jaar bestemd voor de geschreven  media. 

De laureaten zijn:

Bij de Nederlandstaligen:

 • Kranten: Eva Keustermans en Ringo Gomez-Jorge « Sharing economy » - De Morgen
 • Tijdschriften: Lieve Herremans  « Voedsel is om op te eten! Waarom gooien we het dan weg »- Vrouwen met vaart (magazine KVLV)
 • Elektronische media: Koen Vandepopuliere  « Spraakmakers » - site Argus Actueel http://www.argusactueel.be/

Bij de Franstaligen:

 • Kranten: Michel De Muelenaere  « La Belgique se prépare à tous petits pas », Le Soir
 • Tijdschriften:  Philippe Lamotte «La banane n’a pas plus la pêche/ La banane de demain en chantier », Valériane
 • Elektronische media:  Eric Walravens, «Prosommateurs de tous les pays, unissez-vous! », Blog Redistributions, zie http://www.redistributions.eu/

De “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling” bekroont een journalistiek product dat zowel beantwoordt aan criteria van inhoudelijke en vormelijke kwaliteit als in zijn berichtgeving blijk geeft van een duurzame-ontwikkelingsvisie. De laureaten ontvangen naast een geldbedrag, ook een trofee in de vorm van een origineel kunstwerk.

Onderzoek naar de duurzaamheid van een functionaliteitseconomie

Ter gelegenheid van de prijsuitreiking is er ook aandacht voor een actueel thema. Dit jaar gaat het over de vraag of diensten leveren in plaats van producten, kan bijdragen tot een duurzamer economie. De FRDO bestelde bij het onderzoeksbureau EcoRes een studie daarover, die vandaag in primeur voorgesteld wordt. U vindt een samenvatting van de resultaten op onze site.

Citaten uit het juryrapport over de Nederlandstalige laureaten van de Persprijs

 • Eerste prijs Kranten (Eva Keustermans en Ringo Gomez-Jorge)
  « De jury is van mening  dat de auteurs het thema op een vlotte en genuanceerde wijze concreet hebben gemaakt, en dat de pro-contra aanpak voor spanning en nuance zorgt.»
 • Eerste prijs Tijdschriften (Lieve Herremans )
  “De jury is van mening dat het dossier het onderwerp op een goede manier aanpakt, met een duiding van de problematiek en een aanzet tot gedragsverandering via  tips om geen voedsel te verspillen.  De jury hoopt dat deze Prijs een stimulans kan vormen voor organisaties die duurzaamheid in hun werking en publicaties integreren, zoals KVLV en ook De GezinsBond in Vlaanderen.”
 • Eerste prijs Elektronische media (Koen Vandepopuliere)
  « De jury is van mening dat het om een reeks boeiende interviews gaat met een breed perspectief en toch voldoende diepgang. “