18 nov 2008 18:28

Uitspraak Rechtbank van Koophandel bevestigt beleidskeuzes van de regering

  

Persbericht
Brussel, 18 november 2008
Uitspraak Rechtbank van Koophandel bevestigt beleidskeuzes van de regering
De Belgische regering neemt kennis van het vonnis van de Rechtbank van Koophandel in kort geding, in het geschil tussen sommige aandeelhouders en Fortis-Holding.
In afwachting van een grondige analyse door haar advocaten stelt de regering vandaag vast dat haar inschattingen en beslissingen, vaak onder zeer hoge tijdsdruk, de enig mogelijke en realistische bleken te zijn.

  


Persbericht
Brussel, 18 november 2008

Uitspraak Rechtbank van Koophandel bevestigt beleidskeuzes van de regering

De Belgische regering neemt kennis van het vonnis van de Rechtbank van Koophandel in kort geding, in het geschil tussen sommige aandeelhouders en Fortis-Holding.
In afwachting van een grondige analyse door haar advocaten stelt de regering vandaag vast dat haar inschattingen en beslissingen, vaak onder zeer hoge tijdsdruk, de enig mogelijke en realistische bleken te zijn.

Door de uitspraak van de voorzitster van de rechtbank van Koophandel, optredend in kort geding, voelt de regering zich nu gesterkt in haar beleidskeuze om  Fortis Bank  België in het algemeen belang, in het belang van de spaarders, de klanten en de personeelsleden, en in het belang van de Belgische economie in een grote Europese Bank onder te brengen. 

Dit vonnis biedt nu nog meer rechtszekerheid om een stabiele en nieuwe toekomst voor Fortisbank België uit te bouwen en om het uitgestippelde regeringsbeleid in de aanpak en beheersing van de financiële crisis verder te zetten.

 


Voor verdere informatie :
Peter Poulussen - Woordvoerder eerste minister
T. : 02 501 02 06 - 0475 95 11 68
E-mail : peter.poulussen@premier.fed.be
Dominique Dehaene – Adjunct-woordvoerder eerste minister
T. : 02 501 02 44 - 0495 24 43 64
E-mail : Dominique.dehaene@premier.fed.be
David Maréchal - Woordvoerder van de Minister Reynders
T. : 02 233 87 17 – 0478 42 19 15
E-mail: david.marechal@ckfin.minfin.be

16 rue de la Loi
B-1000 Bruxelles 

 


www.premier.be
www.minfin.fgov.be