23 jan 2009 10:10

Uittreksels uit het strafregister

Wettelijke basis voor de aflevering van uittreksels uit het strafregister aan natuurlijke personen

Wettelijke basis voor de aflevering van uittreksels uit het strafregister aan natuurlijke personen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck een voorontwerp van wet goedgekeurd over de aflevering van uittreksels uit het strafregister aan natuurlijke personen en de wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering over het centraal strafregister.

Het voorontwerp geeft een wettelijke basis aan de aflevering aan natuurlijke personen van uittreksels uit het strafregister (vroeger getuigschrift van goed gedrag en zeden). Tot nu toe gebeurde de aflevering van de documenten enkel op grond van de omzendbrief van 2 februari 2007.

Het voorontwerp verleent bovendien de magistraten van de strafuitvoeringsrechtbanken toegang tot het centraal strafregister.