20 jul 2006 17:00

Uitvindingsoctrooien

Octrooiaanvraag wordt 60% goedkoper

Octrooiaanvraag wordt 60% goedkoper

De ministerraad besliste dat de procedure voor het indienen van een octrooiaanvraag wordt gewijzigd. Minister van Economie Marc Verwilghen diende hiertoe een voorontwerp van wet in. De Lissabonstrategie streeft ernaar om van de EU de meest dynamische en competitieve kenniseconomie ter wereld te maken waarvan onder andere kennis en innovatie de basis vormen. Bij de bevordering van innovatie spelen de intellectuele eigendomsrechten een essentiële rol. Volgens de Minister van Economie moeten uitvinders en vernieuwers meer en sneller de vruchten van hun werk kunnen plukken. Daarom is een wijziging van de wet met betrekking tot de uitvindingoctrooien heel belangrijk. Zo wordt de procedure om een nieuw octrooi aan te vragen verbeterd. De belangrijkste wijziging verlaagt de taksen voor het indienen van een octrooi. Vroeger moest de aanvrager meer dan 800 euro betalen, voortaan wordt dit 300 euro. De Belgische overheid neemt daardoor het grootste deel van de kosten voor het onderzoeken van een aanvraag voor haar rekening. De drempel wordt verlaagd waardoor Belgische ondernemingen gestimuleerd worden om meer en sneller een octrooi aan te vragen.