21 dec 2021 23:30

Uitvoerend samenwerkingsakkoord betreffende het Covid Safe Ticket

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord met een wijziging van het uitvoerend samenwerkingsakkoord betreffende het Covid Safe Ticket (CST). 

Deze wijziging maakt de volgende zaken mogelijk: 

  • het gebruik van een alternatief middel, zoals bijvoorbeeld een polsbandje, om de verschillende sectoren de mogelijkheid te geven een centrale controle van het CST uit te voeren, het middel aan te brengen en dan gedurende een beperkte tijd enkel het middel te controleren
  • het onmiddellijk geldig maken van de lezing in het CST van het vaccinatiecertificaat na de boostervaccinatie
  • het gebruik van het CST met daarenboven een zelftest bij discotheken en dancings waarbij gebruik van mondmasker kan komen te vervallen

Ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord tot wijziging van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 15 oktober 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België