30 sep 2022 15:28

Uitvoering van de Spoorvisie: Goederenplan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet het actieplan goed dat het volume van het goederenvervoer per spoor tegen 2030 moet verdubbelen.

Het Goederenplan, dat in de lijn ligt van het regeerakkoord, vloeit voort uit de Spoorvisie 2040 en zal een concreet antwoord bieden op de verwachtingen van de sector die werden uitgedrukt via de Rail Roadmap 2030. Het plan bepaalt vier belangrijke instrumenten waarover de regering beschikt om de aantrekkelijkheid van het spoor ten opzichte van andere vervoersmodi te verbeteren:

  • de betrokkenheid van alle logistieke spelers
  • de aanpassing van het regelgevingskader aan de markt
  • de klantgerichtheid en de prestaties van de infrastructuurbeheerder
  • de verbetering van de opvolging en van de marktregulering

Het plan bevat ook vier belangrijke strategische pijlers, met concrete acties die moeten worden ondernomen om een klimaat te creëren dat bevorderlijk is voor het bereiken van de beoogde verdubbeling van het volume van het goederenvervoer per spoor tegen 2030:

  • Pijler 1: plannen, onderhouden en ontwikkelen van de infrastructuur
  • Pijler 2: inzetten op nabijheid
  • Pijler 3: het verkeer optimaliseren
  • Pijler 4: werken aan het evenwicht en de samenhang tussen de modi

Het Goederenplan berust op tal van uitwisselingen met de logistieke spelers (havens, terminals, industriële bedrijven, spoorbedrijven, de infrastructuurbeheerder etc.). Het kwam ook tot stand dankzij de expertise van de FOD Mobiliteit en Vervoer en is gebaseerd op verschillende oefeningen die de privésector heeft uitgevoerd.