29 okt 2021 21:09

Uitvoering van het actieplan ter bestrijding van antimicrobiële resistentie

De ministerraad erkent het belang van het Belgische nationale actieplan One Health ter bestrijding van antimicrobiële resistentie.

Antimicrobiële resistentie (AMR) is vandaag en in de toekomst een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. België is al vele jaren actief in de strijd tegen AMR, zowel op het gebied van de menselijke als de dierlijke gezondheid, en streeft naar een vermindering en verbetering van het gebruik van antimicrobiële stoffen (en antibiotica in het bijzonder), om de ontwikkeling en verspreiding van resistente ziektekiemen te voorkomen. De feiten leren ons overigens dat resistente bacteriën worden overgedragen tussen mensen, dieren en het milieu, en dat een sectoroverschrijdende en multidisciplinaire aanpak nodig is.

Dit nationale plan is gebaseerd op een gemeenschappelijke "One World, One Health"-benadering (1W1H), waarbij iedereen verantwoordelijk is en samenwerkt om de best mogelijke zorg voor mens en dier, veilig voedsel en een gezond milieu voor alle burgers te bieden. Op basis van de richtlijnen vastgelegd in 2019, in overleg met de beleidscellen van de federale ministers en met de deelgebieden in de interministeriële conferentie Volksgezondheid, heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de uitwerking gecoördineerd van een nationaal actieplan (NAP) dat beantwoordt aan de 1W1H-aanpak om antimicrobiële resistentie te bestrijden.

Het doel van dit plan is alle initiatieven samen te brengen in een meerjarenkader met de naam "Belgisch nationaal actieplan One Health ter bestrijding van antimicrobiële resistentie", om meer samenhang te creëren en een doeltreffend samenwerkings- en coördinatiemechanisme op te zetten. Dit plan omvat zowel bestaande acties die worden ondersteund door reeds vastgelegde budgetten als nieuwe acties waarvoor een nieuw budget van 20.872.164 euro werd toegewezen voor de financiering van het plan voor 2022-2025. Deze begroting omvat de acties die op federaal niveau zullen worden ondernomen.