24 jan 2014 16:58

Uitvoering van het Pact voor Competitiviteit, Werkgelegenheid en Relance

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende uitvoering van het Pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance.

De ministerraad heeft deze middag de voorontwerpen van wet en de besluiten goedgekeurd betreffende de Federale maatregelen van het Pact voor competitiviteit, werk en relance dat op 29 november ll. werd gesloten.

Het Pact voor competitiviteit, werk en relance bevat verschillende maatregelen om de competitiviteit van de ondernemingen te verbeteren en de koopkracht van de burgers te versterken.

De federale regering houdt zich zo aan haar engagementen:

  • De federale regering verbindt zich ertoe om geleidelijk aan 1,350 miljard euro te besteden aan arbeidskostverminderingen, waarvan 450 miljoen vanaf 2015, nog eens 450 miljoen vanaf 2017 en nog eens 450 miljoen vanaf 2019. Samen met de andere maatregelen van de federale regering moet dit toelaten de arbeidskost progressief te doen dalen met 4,7 miljard euro tegen 2019.
  • De werkbonus voor de lage lonen wordt versterkt. Zo krijgt een werknemer die 1.500 euro bruto per maand verdient een progressieve loonsverhoging van 120 euro netto per jaar in 2015, in 2017 en in 2019, of een totaal van 360 euro netto per jaar in 2019.
  • In de collectieve arbeidsovereenkomsten die door de sociale partners worden gesloten, zal het equivalent van één dag voortgezette beroepsopleiding per werknemer per jaar worden opgenomen.
  • De welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen wordt bevestigd en verzekerd.
  • De btw op elektriciteit voor particulieren wordt verlaagd van 21% naar 6% vanaf 1 april 2014.
  • De federale regering is het eens geworden over een kader om jobcreatie en investeringen te ondersteunen in ontwrichte zones, met name zones die geconfronteerd worden met belangrijke collectieve ontslagen of met een werkloosheidspercentage dat 25% hoger ligt dan het nationaal gemiddelde. De concretisering van dit kader zal overlegd worden met de gewesten.