20 mrt 2014 20:33

Uitvoering van het Pact voor Competitiviteit, Werkgelegenheid en Relance - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet en de ontwerpen van koninklijk besluit goed die de federale maatregelen van het Pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance uitvoeren, dat op 29 november 2013 werd gesloten. Het voorontwerp wordt aan het Parlement voorgelegd.

Het Pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance bevat verschillende maatregelen om de competitiviteit van de ondernemingen te verbeteren en de koopkracht van de burgers te versterken.
De federale regering houdt zich zo aan haar engagementen:

  • Een bedrag van 1,35 miljard wordt geleidelijk aan besteed aan de vermindering van de arbeidskosten, waarvan 450 miljoen vanaf 2015, nog eens 450 miljoen vanaf 2017 en nog eens 450 miljoen vanaf 2019. Samen met de andere maatregelen van de federale regering om de arbeidskosten verminderen kan de arbeidskost progressief met 4,7 miljard euro dalen tegen 2019.
  • De werkbonus voor de lage lonen wordt versterkt. Zo krijgt een werknemer die 1.500 euro bruto per maand verdient een progressieve loonsverhoging van 120 euro netto per jaar in 2015, in 2017 en in 2019, of een totaal van 360 euro netto per jaar in 2019.
  • In de collectieve arbeidsovereenkomsten die door de sociale partners worden gesloten, zal het equivalent van één dag voortgezette beroepsopleiding per werknemer per jaar worden opgenomen.
  • De welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen wordt bevestigd en verzekerd.
  • De btw op elektriciteit voor particulieren wordt verlaagd van 21% naar 6% vanaf 1 april 2014.
  • Er komt een vrijstelling van 25% van de storting van de bedrijfsvoorheffing om jobcreatie te steunen in zones die te kampen hebben met aanzienlijke collectieve ontslagen. De afbakening van die zones gebeurt door de gewesten in overleg met de federale overheid.