17 nov 2006 16:00

Uitvoering van maatregelen uit het generatiepact

Uitvoering van maatregelen uit het generatiepact in het koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelastingen

Uitvoering van maatregelen uit het generatiepact in het koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelastingen

De ministerraad wijzigde een aantal bepalingen van het wetboek van de inkomstenbelasting (KB/WIB 92) om zo een aantal beslissingen van het generatiepact uit te voeren. De ministerraad kent een vrijstelling van 20% toe op de bezoldigingen die men als beroepskosten kan aftrekken en waarvoor de werkgever een stagebonus krijgt. Er komt ook een vrijstelling van belasting op sommige gewestelijke tewerkstellingspremies en steunmaatregelen in het kader van de economische expansiewetgeving. Vennootschappen kunnen aanspraak maken op een belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. De stukken voor de investeringsaftrek bij de aangifte bestaat voortaan uit een enkel formulier. Er is ook een wijziging inzake de belasting van risicokapitaal en van de wijze waarop de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van overuren wordt toegepast.