01 jun 2012 17:37

Uitvoering van projecten voor ontwikkelingssamenwerking door partnerlanden

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette een voorontwerp van wet goed dat de wettelijke basis creëert voor de uitvoering van projecten voor ontwikkelingssamenwerking door partnerlanden*. 

Het gaat om een delegatie van de uitvoering van projecten van de gouvernementele ontwikkelingssamenwerking, nationale uitvoering genaamd, waarbij een of meerdere nationale partners van het partnerland van ontwikkelingssamenwerking voor rekening van de Belgische Technische Coöperatie (BTC), een project of een deel ervan volgens de eigen procedures beheren en op het terrein uitvoeren. Hierbij neemt BTC de controle- en auditfunctie waar. Het is een belangrijke manier van samenwerking in landen waar degelijke beheers- en uitvoeringsstucturen bestaan. Bovendien past het nauwgezet binnen de internationale harmonisatie en afstemmingsagenda. De wetgeving over de BTC dient nu te worden aangepast om de nieuwe projecten in nationale uitvoering te erkennen.    

*voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht.