30 sep 2022 15:28

Uitzonderlijke missies in het kader van de crisis in Oekraïne

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib in met extra uitgaven voor de uitzonderlijke missies die werden uitgevoerd in Oekraïne.

Na de inval van Rusland in Oekraïne werd op initiatief van de FOD Buitenlandse Zaken een aantal leden van een gespecialiseerd team, het Foreign Affairs Crisis Team (FACT), naar Kiev gezonden om de Belgische ambassade te ondersteunen bij het beheersen van deze crisis.

In maart 2022 werd de ambassade gesloten en zorgde het FACT-Team hierbij voor ondersteuning. De consulaire verantwoordelijkheid voor het Oekraïense rechtsgebied werd toen overgedragen aan de ambassade in Warschau. Deze moest op haar beurt worden versterkt. Naast de ambassade in Warschau moesten ook de Poolse en Roemeense grensposten worden versterkt. 

Het FACT-team zorgde eveneens voor bijstand bij de voorbereiding en de uiteindelijke heropening van de Belgische ambassade.

In deze context stemt de ministerraad ermee in dat de gemaakte kosten worden gedekt door de interdepartementale provisie Oekraïne.