27 jan 2010 16:35

UNIDO

Verbindingsbureau van UNIDO in België

Verbindingsbureau van UNIDO in België

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling inzake de vestiging in België van een verbindingsbureau (Brussel, 20 februari 2006). 

Het akkoord tussen België en UNIDO verduidelijkt de voorrechten en immuniteiten die niet door het verdrag van 1947 worden bepaald en die België toekent aan het verbindingsbureau. 

Eind 2005 besliste de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) in Brussel een verbindingsbureau te openen om de samenwerking met de Europese Commissie te versterken.

Aangezien UNIDO een gespecialiseerde organisatie van de VN is, geniet ze in België van de voorrechten en immuniteiten die zijn vastgelegd in het verdrag van de VN over de voorrechten en de immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties (New York, 21 november 1947).