07 sep 2007 12:00

UNIFIL

Verlenging van de Belgische deelname aan Operatie UNIFIL in Libanon

Verlenging van de Belgische deelname aan Operatie UNIFIL in Libanon

Op voorstel van de minister van Landsverdediging André Flahaut ging de ministerraad akkoord met de verlenging van de Belgische deelname aan Operatie UNIFIL in Libanon, van 15 oktober 2007 tot 15 april 2008. Het Belgische detachement zal, naar analogie met het huidige detachement, samengesteld zijn uit een troepencapaciteit die toelaat de door de VN gevraagde activiteiten uit te voeren in de domeinen van de constructie en wederopbouw, de medische ondersteuning en de ontmijning, voorzien van de nodige Force Protection.