18 nov 2004 01:00

Is uw wagen proper?

Minister van Leefmilieu, Bruno Tobback lanceerde vandaag de nieuwe 'Gids voor de schone auto', de bijhorende website en mediacampagne.

Minister van Leefmilieu, Bruno Tobback lanceerde vandaag de nieuwe 'Gids voor de schone auto', de bijhorende website en mediacampagne.

De Gids voor de schone wagen en bijhorende website maken u meteen duidelijk hoeveel koolstofdioxide (CO2) uw wagen de lucht inspuwt. "Met een informatiecampagne en bijkomende fiscale maatregelen hopen we die uitstoot naar beneden te halen en de klimaatveranderingen tegen te gaan", aldus minister van Leefmilieu Bruno Tobback. Net als het energielabel voor ijskasten krijgen ook wagens sinds 2001 een etiket opgekleefd. Naargelang de CO2-uitstoot wordt elke wagen ondergebracht in een klasse, gaande van A tot G. Nieuw is dat alle gegevens voortaan niet enkel in de papieren 'Gids voor de schone auto, maar ook op de website www.health.fgov.be/environment/co2 terug te vinden zijn. "Deze site zorgt ervoor dat iedereen onmiddellijk de CO2-uitstoot van elke nieuwe wagen kan aflezen", legt minister van Leefmilieu Bruno Tobback uit. "Bovendien vind je er alle wagens terug die minder dan 115g CO2 per kilometer uitstoten en daarvoor vanaf 1 januari 2005 een belastingsvermindering genieten." Wie een wagen koopt die minder dan 105g CO2 uitstoot kan rekenen op een reductie van 15 procent (*) van de verkoopprijs. Voor wagens die tot 115g uitstoten geldt een belastingsvermindering van 3 procent (**). "Het fiscale voordeel moet mensen over de streep trekken om te kiezen voor een zuinige wagen. Een keuze die niet enkel goed is voor uw portemonnee, maar ook de luchtvervuiling terugdringt en tegelijk een concrete bijdrage levert tot het halen van de doelstellingen van het Protocol van Kyoto", zegt minister Tobback. Maar niet enkel de consument heeft baat bij een milieuvriendelijke keuze. Ook de bedrijven betalen vanaf 2005 bijdragen naargelang de CO2-milieuimpact van hun bedrijfswagens. Wie zijn personeel bijvoorbeeld laat rondrijden met een wagen die maar 3 liter verbruikt per 100 km, zal veel minder bijdragen betalen dan voorheen. Ook bedrijfsleiders hebben dus baat bij het overzicht dat de "Gids van de schone auto" biedt. Banners en een campagne in dag- en weekbladen zullen vanaf 19 november de gids en website onder de aandacht van het grote publiek brengen. Wie de uitstoot van zijn huidige of toekomstige auto wil weten kan de gids gratis afhalen bij elke autoverdeler of de website consulteren. "Alternatieven voor de wagen en schonere wagens dringen zich op. De toenemende luchtvervuiling grijpt vooral kinderen en ouderen naar de keel. Elke stimulans om de vervuilende uitstoot van het wegverkeer te doen dalen, moeten we dus ten volle steunen," besluit de milieuminister. * Met een maximum van 3280 euro. ** Met een maximum van 615 euro.