17 nov 2006 16:00

Vakbondspremie

Verhoging van de vakbondspremie

Verhoging van de vakbondspremie

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vakbondspremie vanaf het referentiejaar 2006 met 80 euro per jaar verhoogt. Het ontwerp wijzigt verschillende bepalingen over de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan personeelsleden van de overheidssector. Dit ontwerp is een voorstel van eerste minister Guy Verhofstadt. Het ontwerp voert de Intersectorale Sociale Programmatie 2005-2006 uit, die werd afgesloten op 19 september 2006 in het Comité A. Het voorziet een verhoging van de vakbondspremie met 80 euro per jaar, vanaf het referentiejaar 2006. Ook de administratieve werkingskosten worden verhoogd tot 2,50 euro per vakbondspremie. Ze worden betaald vanaf 1 januari 2006, voor elk van de referentiejaren. Dat betekent dat de bijdrage die de besturen, instellingen en diensten per jaar en per personeelslid aan de Thesaurie storten ook moet worden verhoogd. Voortaan bedraagt die 46,55 euro per jaar per personeelslid voor het referentiejaar 2006 en voor alle volgende referentiejaren.