17 jul 2009 11:53

Vakbondspremie

Verhoging van de vakbondspremie en de administratieve en werkingskosten

Verhoging van de vakbondspremie en de administratieve en werkingskosten

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de vakbondspremie op 90 euro per jaar brengt en het bedrag van de administratieve kosten en werkingskosten op 3 euro per vakbondspremie. Dat bedrag wordt betaald voor elk referentiejaar vanaf 1 januari 2008.

Het vorostel van eerste minister Herman Van Rompuy voert de intersectorale sociale programmatie 2007-2008 uit, die op 25 november 2008 in het Comité A werd afgesloten.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.