07 sep 2012 18:05

Vakbondsstatuut voor de buitendiensten van de veiligheid van de staat

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overleg- en onderhandelingsprocedures voor de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat vastlegt*.

Om de Veiligheid van de Staat toe te laten een arbeidsreglement op te stellen, worden de onderhandelings- en overlegprocedures  met de personeels- en vakbondsafgevaardigden en in de paritaire comités en bestuursraden vervangen door die van de wet van 17 maart 2004. De buitendiensten van de Veiligheid van de Staat hebben een specifiek vakbondsstatuut.

* ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering, voor de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, van artikel 15septies van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.