27 okt 2006 17:00

Vakbondstatuut in openbare diensten

Wijziging van het vakbondstatuut in openbare diensten

Wijziging van het vakbondstatuut in openbare diensten

De ministerraad besliste in tweede lezing het vabondstatuut in openbare diensten te wijzigen. Het voorstel dat Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont voorlegde, brengt geen ingrijpende wijzigingen in het vakbondstatuut aan. Het past enkel de geldende bepalingen aan de evolutie van de overheidsdiensten aan. Die slaat vooral op de oprichting, de omvorming en de afschaffing van federale, gemeenschaps-, gewestelijke, procinciale en plaatselijke overheidsdiensten. De wijziging is een van de vele stappen in de aanpassing van het vakbondstatuut aan de evolutie van de overheidsdiensten. Het ontwerp van koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot de regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel wordt nu aan de Raad van State voorgelegd.