17 jan 2018 10:47

Vanaf februari organiseert de Universiteit Antwerpen een permanente vorming douane en accijnzen

Vanaf 26 februari 2018 organiseert de Universiteit Antwerpen een permanente opleiding douane en accijnzen.


“Dit « pilootproject » is het resultaat van de samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen (faculteit rechten), de FOD Financiën en de private sector. De opleiding richt zich tot werknemers uit de privésector, ambtenaren, advocaten en magistraten,  maar ook tot studenten die reeds een bachelor diploma behaalden.” aldus Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën.

Deze nieuwe opleiding kadert in het « Europese Competentie Framework » dat gericht is op het harmoniseren en verbeteren van de kennis inzake douane en internationale handel binnen de lidstaten van de Europese Unie. 

De Douane ondersteunt het project door lesgevers/experten ter beschikking te stellen om bepaalde aspecten van de materie te doceren. Daarnaast worden de cursussen gedoceerd door academici en lesgevers/experten uit de  juridische - en de bedrijfswereld.    

In een eerste fase bestaat deze vorming  uit een algemene module douane en accijnzen. Van zodra deze module afgerond is, zullen in een volgende fase specialisatiemodules georganiseerd worden.

In de loop van het jaar zal de faculteit rechten van de Universiteit van Luik ook een gelijkaardig basisprogramma in het Frans organiseren. De specialisatiemodules zullen nadien gelijktijdig door beide universiteiten georganiseerd worden.
Het is de bedoeling dat deze opleiding jaarlijks wordt ingericht.

Voor meer informatie over het programma:
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/permanente-vorming-douane-en-accijnzen-2017-2018, of
https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/organisatiestructuur/centra-en-instituten/antwerp-tax-academy/activiteiten/permanente-vorming-d/