30 apr 2015 17:32

Vandaag verzending van de eerste papieren belastingaangiften

Vanaf vandaag 30 april tot en met 18 mei verstuurt de FOD Financiën 2,9 miljoen papieren belastingaangiften. Dat zijn er de helft minder dan 5 jaar geleden. In 2010 verstuurden we nog 5,6 miljoen papieren aangiften.


Door het stijgend aantal Tax-on-web-gebruikers en vooral de toename van de burgers die een voorstel van vereenvoudigde aangifte in de bus krijgen, daalt het aantal papieren versies.
Toch valt op dat we nog altijd veel meer bruine omslagen versturen dan dat er aangiften op papier binnen komen. Amper 1,3 miljoen burgers of één vijfde van alle belastingplichtigen deed zijn aangifte verleden jaar nog op papier. De rest van de omslagen sturen we aan burgers die tijdens één van de vele invulsessies, hun aangifte via Tax-on-web laten invullen door een ambtenaar.

 

http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte2015/