27 okt 2006 17:00

Vaste internationale commissie ter beproeving van de draagbare vuurwapens

Benoeming van de directeur van het Vast Bureau van de Vaste Internationale Commissie ter beproeving van de draagbare vuurwapens

Benoeming van de directeur van het Vast Bureau van de Vaste Internationale Commissie ter beproeving van de draagbare vuurwapens

De ministerraad benoemde de heer Marc Pirlot als Directeur van het Vast Bureau van de Vaste Internationale Commissie ter beproeving van de draagbare vuurwapens (VIC). Marc Pirlot is doctor in de toegepaste wetenschappen, hoogleraar en hoofd van het departement Wapensystemen en Ballistiek aan de Koninklijke Militaire School. De benoeming werd voorgedragen door minister van Economie Marc Verwilghen. De VIC werd ingesteld door de wet van 20 januari 1971 houdende goedkeuring van de overeenkomst tot wederzijdse erkenning van de beproevingsstempels voor draagbare vuurwapens. België is depositaris van die overeenkomst. Naast België hebben ook Duitsland, Oostenrijk, Chili, Spanje, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Rusland, Slowakije, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk de overeenkomst bekrachtigd. Het reglement van de VIC voorziet dat het de Belgische regering is die de directeur van het Vast Bureau aanstelt met het akkoord van de contracterende partijen.