12 jul 2012 16:37

Vastlegging en vereffening van de deelname aan de zestiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

De ministerraad stemt in met de vastlegging en de vereffening in schijven van de deelname aan de zestiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie voor de periode 2012-2014. Op 20 juli 2011 stemde de ministerraad in met de deelname (zie persbericht).

De kredieten worden ingeschreven op de basisallocaties van de begroting ontwikkelingssamenwerking.

*ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de vastlegging en betaling van de verschuldigde HIPC-schijven in het kader van de bijdrage van België aan de zestiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie
ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de vastlegging en betaling van de verschuldigde MDRI-schijven in het kader van de bijdrage van België aan de zestiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie
ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de vastlegging en betaling van de tweede schijf in het kader van de bijdrage van België aan de zestiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie