12 jul 2012 19:53

Vastlegging en vereffening van de deelname aan verhoging van het kapitaal van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

 De ministerraad legt het bedrag vast voor de deelname aan de selectieve en algemene verhoging van het kapitaal van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (IBWO) en de vereffeningen tijdens de periode 2012-2016.

De ministerraad besliste op 20 juli 2011 deel te nemen aan de selectieve en algemene verhoging van het kapitaal van het IBWO. België tekent in op 8 430 aandelen voor een bedrag van 47 640 000 euro. De kredieten worden geopend op de begroting van Ontwikkelingssamenwerking.

De IBWO werd opgericht in 1944. Ze bestaat uit 187 leden, waaronder België. Ze is de belangrijkste instelling van de wereldbankgroep. Ze financiert initiatieven van ontwikkelings- en transitielanden om de milleniumdoelstellingen te bereiken en heeft als belangrijkste doel de armoede tegen 2015 te halveren.