18 sep 2015 10:38

Vaststelling aankoopprijs labogebouw Akzo Nobel in Vilvoorde

De ministerraad van 18 september 2015 stemt in met de aankoop van het Akzo Nobel gebouw tegen de prijs van 3.146.000 euro, inclusief BTW (2.600.000,00 exclusief BTW). De Regie der Gebouwen zal het gebouw beschikbaar stellen aan de FOD Financiën voor de herhuisvesting van de douane- en accijnsdiensten.

De ministerraad van 18 september 2015 stemt in met de aankoop van het Akzo Nobel gebouw tegen de prijs van 3.146.000 euro, inclusief BTW (2.600.000,00 exclusief BTW). De Regie der Gebouwen zal het gebouw beschikbaar stellen aan de FOD Financiën voor de herhuisvesting van de douane- en accijnsdiensten.