21 jun 2024 16:27

Vaststelling financiering van de werkingskosten voor ombudsdienst energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag bestemd voor de financiering van de werkingskosten van de ombudsdienst voor energie voor het jaar 2025.

Het werkingsbudget voor 2025 wordt vastgesteld op 2.763.522 euro.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.