24 apr 2021 13:03

Vaststelling repartitiebijdrage voor de ontmanteling van kerncentrales en het beheer van splijtstoffen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed tot bekrachtiging van het koninklijk besluit betreffende de repartitiebijdrage voor de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales.

Het voorontwerp beoogt de vaststelling van de repartitiebijdrage voor het jaar 2020 enerzijds en het jaarlijks minimumbedrag voor de repartitiebijdrage voor de jaren 2020, 2021 en 2022 anderzijds.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 13 oktober 2020 tot vaststelling voor het jaar 2020 van het bedrag van de repartitiebijdrage en tot vaststelling van het jaarlijks minimumbedrag voor de repartitiebijdrage voor de jaren 2020, 2021 en 2022, zoals bedoeld in artikel 14, § 8, zestiende lid, van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales