11 sep 2015 15:15

Vaststelling van de vergoedingen voor de inschrijving van voertuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vergoedingen voor de inschrijving van voertuigen aanpast.

De wijziging van de vergoedingen beantwoordt aan twee doelstellingen:

 • de dekking van bepaalde werkingskosten voor de concessionaris, op dit ogenblik bpost
 • een betere dekking van bepaalde werkingskosten van de directie Inschrijving van voertuigen (DIV)

Concreet gezien houdt de verhoging van de bedragen voor de inschrijvingen het volgende in: 

 • het reserveren van een gepersonaliseerd opschrift kost voortaan 2000 euro
 • het uitreiken van een kentekenbewijs (of een duplicaat ervan) kost voortaan 30 euro
 • het uitreiken van een tijdelijk kentekenbewijs van korte duur (of een duplicaat) kost voortaan 75 euro
 • het uitreiken van enkel een kentekenbewijs of een deel ervan (of een duplicaat) kost voortaan 26 euro
 • een inschrijving "proefritten" of "handelaar" zal 100 euro kosten
 • een duplicaat van een beschadigd inschrijvingsbewijs "proefritten" of "handelaar" zal 45 euro kosten
 • het uitreiken van een nieuw kentekenbewijs (wijziging van administratieve of technische gegevens) kost voortaan 45 euro
 • de vernieuwing van de geldigheid van een inschrijving "proefritten" of "handelaar" zal 45 euro kosten
 • het beheer van de aanvragen met het oog op de elektronische overdracht van de gegevens aan de dienst DIV wordt vastgesteld op 12 euro en zal verschuldigd zijn in het kader van de regularisatie van de inschrijving voor bromfietsen evenals voor het inschrijven van reeds in België ingeschreven bromfietsen en motorfietsen

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen