24 jan 2023 13:00

Veilig online? Het Centrum voor Cybersecurity zet stappen vooruit naar een veiliger internet

Safeonweb is een dienstverlening van het Centrum voor Cybersecurity België voor de hele Belgische bevolking. De opdracht voor Safeonweb is burgers helpen om veiliger online te zijn.  Het doet dit op 3 manieren.

In de eerste plaats stelt Safeonweb continu, actuele, correcte en eenvoudige informatie ter beschikking aan de bevolking via haar website www.safeonweb.be, een Facebookpagina, een Twitteraccount en de Safeonweb App.

Daarnaast voert Safeonweb jaarlijks een grootschalige campagne rond een actueel thema met de bedoeling de bevolking niet alleen te informeren maar ook concreet aan te zetten tot bepaalde acties of gedragingen die de cyberveiligheid aanzienlijk kunnen verhogen.

Tenslotte is Safeonweb ook het uithangbord van het zogenaamde BePish project dat snel verdachte links kan laten blokkeren. Het CCB rekent al 6 jaar op de medewerking van de hele bevolking om verdachte berichten te melden via verdacht@safeonweb.be.

 

Dit is een mooi voorbeeld van constructieve samenwerking tussen de bevolking en de overheid en is uniek in Europa. Het toont aan dat ons land met beperkte middelen toch heel veel kan bereiken. Door samen de strijd aan te gaan tegen de cybercriminaliteit zullen we die de komende jaren stevig kunnen terugdringen.
Er is nog veel werk aan de winkel, maar we mogen niet opgeven.
Miguel de Bruycker
Miguel De Bruycker, Directeur Generaal Centrum voor Cybersecurity België

Informatie aan de bevolking

De algemene bekendheid Safeonweb stijgt jaar na jaar, maar er is nog marge om te groeien. 46% van de bevolking kent Safeonweb, al was het maar bij naam. Bij Nederlandstaligen (53%) is de bekendheid hoger dan bij Franstaligen (37%).  Bekendheid is het hoogst bij de leeftijdsgroep 36-55 (52%), gevolgd door de groep 55+ (49%) en de groep jonger dan 35 (35%).

Het aantal bezoeken op de website www.safeonweb.be stijgt jaar na jaar. In 2022 waren dat er 2,4 miljoen. De verdeling tussen mannen en vrouwen is evenwichtig (M: 48%, V: 52%), maar 80% van de bezoekers is ouder dan 35 jaar.

Jaarlijkse campagne: oké is niet altijd oké

De jaarlijkse TV/radio/affiche campagne heeft dit jaar 41% van de bevolking bereikt en 41% van hen heeft daarna een veiligheidsactie ondernomen. In totaal heeft dus 17% van alle Belgen een actie ondernomen, naar aanleiding van deze campagne.

We zien dat 16-35 jarigen –de groep die het vaakst apps download- het meest claimt dat ze actie ondernomen hebben nadat ze de Safeonweb campagne gezien hebben. Ze ondernemen meer concrete veiligheidsacties dan 55-plussers.   

Iedereen, van zeer jong tot oud, heeft tegenwoordig een smartphone op zak. We gebruiken hem voor steeds meer toepassingen: om met vrienden in contact te blijven, om aankopen te doen, om films te bekijken, om te gamen of om huiswerk te maken.

Criminelen en oplichters zien hierin een grote opportuniteit. Ze ontwikkelen virussen die speciaal ontwikkeld zijn om mobile toestellen te treffen en gaan in volle aanval. Het is niet zo moeilijk om je smartphone veilig te houden.  De belangrijkste manier waarop toestellen besmet raken is door het downloaden van onbetrouwbare apps.

Phishing bestrijden

In 2022 werden 6 miljoen berichten verstuurd naar verdacht@safeonweb.be (4,5 miljoen in 2021).  Goed voor dagelijks bijna 16.500 berichten (12.300 in 2021). Verdacht @safeonweb.be is daarmee zeer goed ingeburgerd bij de bevolking.

Op die manier konden we 664.250 unieke url’s en 76151 unieke domeinen laten blokkeren.

Voor een overzicht van de meest voorkomende phishingberichten in 2022: https://www.safeonweb.be/nl/actueel/phishingberichten-komen-en-gaan-maar-blijven-helaas-bestaan