13 sep 2004 02:00

Veilig terug naar school in Lier

De lokale politie en de Lierse preventiedienst verhoogden de inspanningen bij aanvang van het nieuwe schooljaar.

De lokale politie en de Lierse preventiedienst verhoogden de inspanningen bij aanvang van het nieuwe schooljaar.

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar legden de lokale politie Lier en de stedelijke preventiedienst andermaal de klemtoon op de verkeersveiligheid in de omgeving van de scholen en de schoolroutes. De schoolstart luidt steeds het begin van een drukke periode in voor schoolgaande jeugd en hun ouders. Velen voelen zich wat onwennig omdat ze een andere weg naar hun nieuwe school nemen. De overstap van passagier naar voetganger, van voetganger naar fietser of van fietser naar bromfietser vraagt ook soms enige aanpassing. De autobestuurders worden op hun beurt geconfronteerd met het drukkere verkeer en zijn vaak gehaast. Deze omstandigheden zorgen er mee voor dat september en oktober de meest verkeersonveilige periodes van het schooljaar zijn. Daarom wordt bij het begin van het schooljaar extra aandacht besteed aan deze problematiek. De afgelopen weken werden er meer politiemensen ingezet op de gevaarlijke punten, op de schoolroutes en in de omgeving van de scholen. De nadruk werd door mobiele snelheidscontroles gelegd op onaangepaste snelheid, op hinderlijk foutparkeren en opgefokte bromfietsen. De preventiedienst zette dagelijks vier gemachtigde opzichters in, naast de reeds active opzichters van de scholen zelf. Aan de toegangswegen naar de stad werden opvallende gele spandoeken aangebracht met de vermelding "kinderen zijn kwetsbaar". In de loop van september worden afspraken gemaakt tussen de preventiedienst en de Lierse scholen over de preventieve technische fietscontroles die naar jaarlijkse gewoonte weldra zullen uitgevoerd worden op de scholen zelf. Nadien volgen de controles van fietsen en bromfietsen op de weg door de lokale politie. Jongeren tussen 12 en 18 jaar die een verkeersinbreuk begaan, krijgen nog steeds een "jongeren proces-verbaal" hetgeen hen een verplichte verkeersles kost op woensdag.