02 apr 2010 13:40

Veiligheid

Uitbreiding van de definitie van waardentransport

Uitbreiding van de definitie van waardentransport

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de definitie van de activiteiten van het waardentransport moderniseert (*).

Wie in de toekomst geld of andere waarden zoals maaltijdcheques, als dienstverlening aan derden, vervoert, moet dat op een professionele manier doen. Ook andere activiteiten zoals de bevoorrading van geldautomaten en de activiteiten van geldtelcentra vereisen meer veiligheidsmaatregelen. Daarom worden meer activiteiten aan de vergunningsplicht onderworpen. Hierdoor is het mogelijk om de veiligheid in de sector beter te organiseren.   

De bewakingsonderneming die volgende diensten verleent aan derden moet een vegunning hebben:

  • het toezicht en de bescherming bij het vervoer van goederen
  • het vervoer van geld en andere waarden dan geld (bepaald door de koning)
  • het beheer van een geldcentrum
  • de bevoorrading en de bewaking bij werkzaamheden aan geldautomaten en onbewaakte werkzaamheden aan geldautomaten indien toegang mogelijk is tot geldbiljetten of geldcassettes
  • uitzondering: werkzaamheden in bemande bankkantoren

De interne bewakingsdienst die voor eigen behoeften volgende activiteiten uitoefent moet een vergunning hebben:

  • het toezicht en de bescherming bij het vervoer van goederen
  • het vervoer van geld en van andere waarden (bepaald door de koning) (met uitzondering van het onbewaakt of onbeschermd vervoer van geld tot en met 30.000 euro)
  • de bevoorrading en de bewaking van werkzaamheden bij een geldautomaat en onbewaakte werkzaamheden bij geldautomaten indien toegang mogelijk is tot geld of geldcassettes (met uitzondering van automaten in de bemande kantoren van kredietinstellingen of De Post.

De Commissie waardentransport heeft een positief advies gegeven. Het voorontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.

(*) wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid.