08 apr 2011 17:16

Veiligheid en preventie

Verlenging strategische veiligheids- en preventieplannen en bijkomende gemeenschapswachten

Verlenging strategische veiligheids- en preventieplannen en bijkomende gemeenschapswachten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010 voor de tweede maal tot 31 december 2011 verlengt.

De cyclus 2007-2010 werd volledig geëvalueerd zoals beslist werd door de ministerraad van 30 september 2010.
 
Het ontwerp van koninklijk besluit neemt dezelfde bepalingen over als die van de cyclus 2007-2010, om de gemeenten niet te hinderen met administratieve rompslomp en om de terreinervaring en uitgewerkte processen in stand te houden.

De ministerraad heeft ook twee ontwerpen van ministerieel besluit goedgekeurd die de bijkomende gemeenschapswachten met zes maanden, tot 31 december 2011, verlengen. De ontwerpen hebben betrekking op het stelsel van de gemeenschapswachtenactiva (bijkomend contingent) en op het stelsel van 90 gemeenschapswachten-activa (VTE). Elk jaar vaardigt de minister ministeriële besluiten uit voor hun jaarlijkse financiering. De steun bestaat uit een forfaitaire bijdrage voor de tewerkstelling, uitrusting, opleiding, werking en investering.