20 jul 2006 17:00

Veiligheid van de Europese tops

Luik veiligheid 2006 van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Luik veiligheid 2006 van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de ministerraad een reeks ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de veiligheid van de Europese tops in Brussel. Het is de bedoeling de verdeling te bepalen van de begrotingsenveloppe, die voorzien wordt door het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de veiligheid van de Europese tops. Deze begrotingsenveloppe van 25.000.000 euro, bestemd voor de gemeenten en de zes politiezones, werd voor 2006 als volgt verdeeld: - 100.000 euro voor de opleiding van het hulpkader van de Brusselse politiezones; - 1.550.000 euro voor taalopleidingen voor de politieagenten; - 5.400.000 euro om de aanwerving van politiepersoneel te bevorderen dat zich verbindt om minstens 5 jaar in een Brussels politiezone te werken; - 3.750.000 euro voor investeringen inzake infrastructuur; - 1.500.000 euro voor de financiering van de werkoverlast in de politiezones; - 5.000.000 euro voor de installatie van het Astridsysteem; - 7.500.000 euro in het voordeel van de gemeenten zodat ze hun preventiebeleid kunnen opvoeren.