02 apr 2010 13:40

Veiligheid van de Staat

Statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat

Statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat

De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat wijzigen (*). De ontwerpen, die minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom en minister van Justitie Stefaan De Clerck indienden, hebben betrekking op de vakbondsafgevaardigden en de beschermingsassistenten.

De ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat hebben een bijzonder statuut dat tegemoetkomt aan de vereisten op het vlak van de werking en de deskundigheid van een de inlichtingen- en veiligheidsdienst. De ontwerpen zetten een aantal anomalieën en incoherenties recht, die aan het licht zijn gekomen bij de praktische uitwerking van het statuut. Zo worden de rechten van de ambtenaren beter beschermd en wordt elke dubbelzinnigheid in de tekst vermeden.

Na onderhandeling met de representatieve vakorganisaties worden de ontwerpen voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

(*) koninklijk besluit van 13 december 2006.