17 nov 2006 16:00

Veiligheids- en preventiecontracten

Uitvoering van het preventie- en veiligheidsbeleid - tweede lezing

Uitvoering van het preventie- en veiligheidsbeleid - tweede lezing

De veiligheids- en preventiecontracten vormen sinds 1992 een fundamentele ondersteuning van het lokale veiligheidsbeleid. 73 steden en gemeenten hebben een veiligheids- en preventiecontract en 29 gemeenten hebben een drugplan. Dat zijn contracten die men jaarlijks met de steden en gemeenten op projectniveau opmaakt. De regering besliste die ondersteuning nu verder te zetten en ze doeltreffender, stabieler en duurzamer te maken door vanaf 1 januari 2007 de jaarlijkse projecten te vervangen door een vierjarige strategische overeenkomst. Op basis van een lokale veiligheidsdiagnostiek bepalen de steden en gemeenten hun operationele doelstellingen. Na drie jaar evalueren ze dan of de vooropgestelde doelstellingen zijn bereikt. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad nu in tweede lezing goedkeurde, bepaalt het algemeen kader waarbinnen de nieuwe veiligheids- en preventieplannen worden uitgewerkt. Het voert de beslissingen van de regering over het preventie- en veiligheidsbeleid uit. Het ontwerp is een voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael.