22 mrt 2013 17:19

Vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de berekening van de vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van de zelfstandigen aanpast.

Het grensbedrag van het balanstotaal dat het onderscheid tussen een kleine en de andere ondernemingen markeert, wordt voor 2013 geïndexeerd. Het nieuwe grensbedrag waaronder kleine ondernemingen vallen bedraagt 641 556,65 euro. De kleine ondernemingen betalen een kleinere bijdrage voor het sociaal statuut van de zelfstandigen dan de andere ondernemingen (347,50 euro in plaats van 868 euro zoals in 2012).

ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen