01 mrt 2013 17:34

Veralgemening van benaming MEDEX

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de benaming MEDEX veralgemeent in alle koninklijke besluiten die de oude benaming vermelden. MEDEX staat voor het bestuur van de medische expertise van de FOD Volksgezondheid.

Om meer duidelijkheid te scheppen voor de burgers en overheidsinstellingen die een beroep doen op MEDEX, wordt de oude benaming in de koninklijke besluiten geschrapt en vervangen door MEDEX Bestuur van de medische expertise.