08 dec 2017 12:59

Verbetering van de verkeersveiligheid - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de verbetering van de verkeersveiligheid.

Het regeerakkoord bepaalt dat maatregelen nodig zijn om het aantal zwaargewonden substantieel te doen dalen, en dat de regering zich zal engageren voor de Europese doelstelling om tussen 2010 en 2020 het aantal verkeersdoden met 50 % te doen afnemen.

Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, voorziet dan ook wijzigingen aan de wet over de verkeersveiligheid om volgende maatregelen in te plannen:

  • het verplichten van een alcoholslot aan de overtreders met een alcoholconcentratie vanaf 1,8 promille en aan recidivisten vanaf 1,2 promille
  • een strengere aanpak voor het rijden zonder rijbewijs en voor vluchtmisdrijf, meer uitgebreide toepassing van het verval van het recht tot sturen en verlenging van de verjaringstermijn
  • aanscherpen van de kentekenaansprakelijkheid om te vermijden dat sommige overtredingen ongestraft blijven. Wanneer een overtreding wordt vastgesteld, moet de bestuurder van het voertuig steeds worden aangeduid door de persoon die houder is van het kenteken, of het nu om een natuurlijk persoon of om een rechtspersoon gaat, op straffe van een sanctie.

Het voorontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd, met het oog op neerlegging bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.