20 apr 2004 15:00

Verbod op couperen oren van honden

Tijdens een internationale hondententoonstelling die afgelopen weekend plaatsvond in Antwerpen controleerden inspecteur-dierenartsen van de FOD Volksgezondheid de naleving van het verbod op het couperen van de oren bij honden. Deze esthetische ingreep is om redenen van dierenwelzijn immers verboden sinds 1 oktober 2001.

Tijdens een internationale hondententoonstelling die afgelopen weekend plaatsvond in Antwerpen controleerden inspecteur-dierenartsen van de FOD Volksgezondheid de naleving van het verbod op het couperen van de oren bij honden. Deze esthetische ingreep is om redenen van dierenwelzijn immers verboden sinds 1 oktober 2001.

Alle 800 honden die zaterdag deelnamen aan de tentoonstelling werden individueel gecontroleerd. Van negen van deze honden bleken de oren gecoupeerd na 1 oktober 2001. Hoewel het wettelijk verboden is om dergelijke honden te laten deelnemen aan een tentoonstelling besloten de organisatoren dit verbod te negeren. Er werd dan ook proces-verbaal tegen hen opgesteld evenals tegen de eigenaars van de honden. De FOD Volksgezondheid is tevreden met de resultaten van de controle. Het kleine aantal eigenaars dat in overtreding was, wijst er immers duidelijk op dat de ernstige hondenfokkers in ons land het coupeerverbod aanvaard hebben en dat de controles vruchten afwerpen. Contactpersoon : Els Vanautryve - 02/210.51.27