24 apr 2021 13:03

Verdeling van de eerste schijf van de interdepartementale provisie Nieuw beleid 2021

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de verdeling van de eerste schijf van de interdepartementale provisie Nieuw beleid 2021.

In overeenstemming met de beslissingen van de ministerraad van 23 oktober over de meerjarenbegroting 2021-2024 gaat het om de verdeling van het bedrag van 192.437.813 euro aan vastleggingen en van 187.917.813 euro aan vereffeningen voor de volgende dossiers:

  • versterking van Justitie
  • premies voor de hulpverleningszones en de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding
  • sociaal tarief voor elektriciteit